แหล่งรวมชุดความรู้ เพื่อความสำเร็จ แบบเข้าใจง่าย พร้อมใช้งาน

เพราะการเดินทางในเส้นทางของความสำเร็จ อาจไม่ได้ง่ายดายอย่างที่วางแผนไว้เสมอไป

ท่านเจ้าของกิจการ เพื่อนๆนักการตลาด และผู้ที่สนใจจะเริ่มต้นธุรกิจด้วยการขายของออนไลน์ จึงจำเป็นต้องการเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น และเติบโตอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

การตลาด 5 นาที จึงมีเป้าหมายที่จะนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจ ในเรื่องของธุรกิจ เทคโนโลยี การตลาด การขาย และแรงบันดาลใจ ในรูปแบบที่ถูกย่อยมาให้เข้าใจง่าย พร้อมใช้งาน เพื่อเป็นคู่มือให้กับท่านเจ้าของกิจการ เพื่อนๆนักการตลาด และผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จในการขายของออนไลน์ เริ่มต้น และดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายอย่างราบรื่นไร้อุปสรรค

เหตุผลเหล่านี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ การตลาด 5 นาที หรือ 5minmarket.co

น๊อต การตลาด 5 นาที

Hi, I'm Knot !

Soloprenure , Digital Marketing Strategist , Website / Graphic / Motion Designer , Marketing Geek ,Bookworm

Founder @ 5minmarket.co