คอร์สเรียนออนไลน์

หากสั่งซื้อแล้วผู้เรียนไม่พึงพอใจในคอร์สออนไลน์ สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืนได้ภายใน 10 วันหลังจากที่การลงทะเบียนสั่งซื้อคอร์สเสร็จสมบูรณ์ (*ยกเว้น ค่าบริการอื่นๆ เช่นค่าธรรมเนียมที่เกิดจากบัตรเครดิต เป็นต้น) โดยทางทีมงานจะมีการสัมภาษณ์สอบถามถึงสาเหตุ หลังจากที่การขอรับเงินคืนได้รับการอนุมัติแล้ว ท่านจะได้รับเงินคืนภายใน 30-45 วัน